VLOERZOEKER

Ik voel me volledig ontspannen

Mijn Hywood

ter Hürne vloeren voor uw gezonde woonomgeving

Wij creëren producten waarmee u dagelijks in aanraking komt. Ze vormen een belangrijk deel van uw huis. Onze vloeren dragen eraan bij dat u en uw dierbaren zich goed voelt. Om dit ook op de lange termijn zo te houden is een gezonde woonomgeving nodig.


Wij van ter Hürne hebben een woon-biologische verantwoordelijkheid ten opzichte van u. Daarom beschouwen wij het als onze taak om onze vloeren te voorzien van de beste eigenschappen die u precies dit bieden: Een gezonde woonomgeving.

GOED OM TE WETEN

Het sick-building-syndroom


Voelt u zich onrustig en zwaarmoedig? U hebt de hele dag hoofdpijn?

Misschien hebt u last van een sick-building-syndroom. Dat gebeurt wanneer we veel tijd in ruimtes doorbrengen. Behang, meubels of de vloer hebben een constante invloed op ons. Dat, wat wij inademen is eerst door die producten uitgeademd. We hebben het in dit verband over emissies. Wanneer producten schadelijke stoffen bevatten, verdampen die in de loop van de tijd en komen ze in de omgevingslucht terecht. De steeds betere isolatie van gebouwen verminderen de uitwisseling tussen binnen- en buitenlucht. De schadelijke stoffen blijven langer in de ruimte.

Brengt u ook veel tijd thuis door?

Let dan op materialen die emissie-arm zijn.

WOONGEZOND

Zodat jij je goed voelt

Gezondheid voor onszelf en ons gezin – dat is toch het allerbelangrijkste voor ons. Daar hoort echter niet alleen voeding en beweging bij, maar ook de materialen die in ons huis worden gebruikt. Wat goed, dat Hywood woongezond is! En wel in velerlei opzicht: deze echt houten hybride vloer die vrij van schadelijke stoffen is en hypoallergeen, is als woongezond gecertificeerd.

Hywood is eenvoudig te reinigen, hygiënisch en biedt geen plaats aan stof en mijten. Voor wat betreft het contact met het lichaam is hij warm aan de voeten en antislip – zelfs in vochtige ruimtes. En ook de oren draaien geen overuren: Hywood biedt gedempt loopgeluid en geluidsisolatie. Er werd al tijdens de productie aan de gezondheid gedacht. Een voorbeeld: Voor het kleuren van de planken worden natuurlijke pigmenten in een wateroplossing aangebracht. Alles zacht voor het milieu en de gezondheid en zonder schadelijke chemicaliën.

Al deze positieve effecten op onze gezondheid hebben we aan de ene kant te danken aan het natuurlijke materiaal hout, wat van nature gezond is. Aan de andere kant maken voor voor de verwerking en verfraaiing ervan alleen gebruik van woongezonde ingrediënten.


ONZE BIJDRAGE VOOR UW WOONGEZONDE HUIS

Geen trend maar een houding!


Onze vader waardeerde de natuur en de gezonde invloed van hout zeer. Gezondheid is ons hoogste goed. Deze waarde is geen trendy thema voor ons, maar een doorleefde houding.

Om deze te handhaven betrokken we 20 jaar geleden het eco-Institut erbij. Dit instituut hanteert wereldwijd de hoogste normen als het gaat om het testen van emissies en schadelijke stoffen in producten. Het bevestigt ons: onze producten voldoen aan alle eisen voor gezond wonen.

Onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten stimuleert ons om voortdurend te investeren in toekomstgerichte techniek. Zodat wij onze claim kunnen nakomen om u de meest woongezonde vloer op de markt aan te bieden.

20 jaar geleden ging het niet om reclame te maken met het Eco-keurmerk. In die tijd was het zegel bij de koper nauwelijks bekend. Twee decennia geleden en ook nu nog gebruiken wij het eco-Institut maar om één reden: u en de wereld van onze kinderen helpen om gezond te blijven.

…
DUURZAAM

Als prioriteiten veranderen

Onze wereld verandert snel – en daarmee ook de prioriteiten. Er is nauwelijks een onderwerp voor ons en de toekomstige generaties dat belangrijker is dan de omgang met bronnen en het klimaat. Dus is het goed, dat Hywood op alle niveaus duurzaam en optimaal voor klimaatneutraal bouwen is.

Het allerbelangrijkste: Hywood is gemaakt van het duurzame materiaal hout. En wel van FSC®- gecertificeerd hout, dus afkomstig van duurzame bosbouw. Want verantwoord handelen vinden wij belangrijk. Dat wordt ook weerspiegeld door ons productieproces: Hywood is zo geproduceerd dat het een leven lang meegaat. Dat zit hem in de combinatie van de drie beschermingshelden – de intelligente technologie die Hywood extreem bestendig maakt. Wat is er immers duurzamer dan een waardevol product dat lang meegaat! Wanneer Hywood op een gegeven moment toch aan het einde van zijn leven komt kan hier de volgende Hywood-generatie worden gemaakt. Recycling op zijn best.

Maar dat is nog niet alles: Hywood is niet alleen klimaatneutraal, maar zelfs klimaatpositief, want een kubieke meter slaat een ton CO2 op. Omdat Hywood voor het grootste deel uit hout bestaat, slaat hij het als boom opgenomen CO2 gedurende zijn hele levensduur op. Daarnaast worden voor elke boom die voor de productie van Hywood wordt gebruikt nieuwe bomen geplant die op hun beurt weer CO2 opslaan. Een echte duurzaamheidskringloop.

GECERTIFICEERD VOOR GEZOND WONEN

Voor uw en onze veiligheid

U komt elke dag van dichtbij in aanraking met uw ter Hürne vloer. Wilt u dat hij gezond en duurzaam voor u en voor uw omgeving is? U wilt zich veilig voelen?

Wij ook!


Voor een veilig gevoel, bouwen we met een blik van buitenaf.
Deze onafhankelijke uitrustingen garanderen onze producten:

Der Blaue Engel


De Blaue Engel biedt al die mensen die bewust inkopen en erop letten dat ze duurzame, energiezuinige, gezonde producten kopen, een richting.
Bondskanselier Angela Merkel

Al meer dan 40 jaar is de Blaue Engel het eco-label van de bondsregering. Het garandeert “hoge normen voor de bescherming van ons milieu en onze gezondheid - onafhankelijk en geloofwaardig”, zegt Svenja Schulze. Sinds 14maart 2018 is zij bondsminister voor Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire veiligheid. Beginnend met het geselecteerde materiaal tot aan het eindproduct: De Blaue Engel test voortdurende de levensweg van onze vloeren.

Eco


Het
eco-Institut bestaat sinds de jaren ‘80 als onafhankelijk, particulier bedrijf. Het behoort tot de meest ervaren Duitse laboratoria, die lucht in binnenruimtes op schadelijke stoffen testen. We brengen tot 90% van onze tijd in gesloten ruimtes door. De kwaliteit van de lucht in de ruimte beslist over ons welzijn en over onze gezondheid.

Het eco-Institut test onze vloeren

  • op het totale productieproces
  • op de toevoegingen die wij gebruiken
  • op schadelijke ingrediënten zoals weekmakers, zware metalen of pesticiden
  • op giftige gassen die ontsnappen
  • op geurtjes

VOC

VOC is de afkorting van de Engelse aanduiding Volatile Organic Compounds. Vertaald betekent dit “vluchtige organische verbindingen”. Onze huizen en ruimtes zijn beter geïsoleerd dan vroeger. Dat resulteert erin dat stoffen die in materialen zitten en verdampen, langer in de lucht van de ruimte blijven hangen. Enkele van deze stoffen zijn bewijsbaar schadelijk voor onze gezondheid.

Het label A+ tot C wordt gebruikt ter identificatie van de emissie van bouwproducten en materialen voor interieurdecoratie en is afkomstig uit Frankrijk.


EPD

EPD is de afkorting van de Engelse aanduiding Environmental Product Declaration. Het gaat om de beschrijving van de relevante eigenschappen van een producten met betrekking tot het effect op het milieu. Hierbij beschouwt dit document zo mogelijk de hele levensweg van het product.

CARB 2

CARB is de afkorting van “Air Resources Board”. Dit is een regeringscommissie van de staat Californië in de Verenigde Staten. Seit 1967 verordnet dieses Beratungsgremium besonders strenge Gesetzesvorschläge zur Luftreinhaltung.


CE

CE is de afkorting van “Conformité Européenne” (Europese conformiteit). Met het CE-kenmerk verklaren wij dat onze producten voldoen aan alle gelden Europese voorschriften. De Europese voorschriften omvatten het brandgedrag, de emissies van formaldehyde, de VOC-emissie evenals de aanwezigheid van PCP en duurzaamheid.

Eco


The
eco-INSTITUT was established as an independent, private enterprise in the 1980s. It is one of the most experienced German laboratories in the analysis of indoor air for pollutants. We spend up to 90% of our lives in enclosed rooms. The quality of the air in the room determines our well-being and our health.

eco-INSTITUT tests our floors

  • for the entire manufacturing process
  • for the ingredients we use
  • for harmful ingredients such as plasticizers, heavy metals and pesticides
  • for toxic gases that escape
  • for smells

CARB 2

CARB is the acronym for the California Air Resources Board. It is a government commission of the US state of California. Seit 1967 verordnet dieses Beratungsgremium besonders strenge Gesetzesvorschläge zur Luftreinhaltung.


CE

CE stands for Conformité Européenne (European Conformity). With the CE mark, we declare that our products conform to all applicable EU regulations. The EU regulations comprise fire behaviour, formaldehyde emissions, VOC emissions and the presence of PCP and sustainability.
DUURZAME BOSBOUW

Omdat wij de natuur nodig hebben en niet omgekeerd

PEFC™

PEFC™ kunt u zien als een TÜV voor onze bossen. Hij bewaakt de verhouding tussen het kappen van bomen in bossen en bomen die nieuw groeien. Voor deze organisatie werken wereldwijd onafhankelijke experts. Die controleren de hele procesketen - van grondstof tot vloerbedekking. PEFC™ beschermt onze bossen en behoudt ze voor de wereld van onze kinderen.

Forest Stewardship Council®

FSC® is een onafhankelijke non-profit organisatie. Deze zet zich wereldwijd in voor een milieuvriendelijk, duurzaam en maatschappelijk verantwoord bosbeheer. FSC® certificeert bossen en van hout gemaakte producten.