ZNAJDŹ PODŁOGĘ
JOBS & KARRIERE

Dołącz do naszego zespołu

Wartości naszego przedsiębiorstwa i wysokie wymagania stawiane naszym produktom to nasze zobowiązanie wobec naszych pracowników. Stanowią one podstawę dobrej współpracy i długotrwałych sukcesów.

Nasza rodzina ter Hürne składa się obecnie z 250 członków. Każdy z nich codziennie angażuje się na rzecz ter Hürne – dzięki motywacji, aktywnemu działaniu oraz pozytywnemu nastawieniu i odpowiedzialności. Dajemy im przestrzeń dla własnego rozwoju.

Dla naszych pracowników słowo „wspólnie” ma duże znaczenie. Współpraca polega u nas na współtworzeniu, współdziałaniu, wspólnych rozwiązaniach. I robimy to tak, aby każdy mógł wykorzystać swoje mocne strony.


Rzemieślnicy, technicy i inżynierowie są u nas równie mile widziani, jak księgowi, handlowcy, specjaliści ds. marketingu czy informatycy – czy to jako praktykanci, osoby rozpoczynające karierę zawodową czy profesjonaliści.

Aktywne wartości

Przedsiębiorstwo ter Hürne, podobnie jak cały świat, dynamicznie się rozwija. Tym ważniejsze jest dla nas dbanie o stałe wartości i wyznaczanie kierunku.

Zaufanie

„Wzajemne zaufanie oznacza dla mnie, że zawsze można na sobie polegać”.
Sabrina Kutscheidt
Kierownik zespołu ds. sprzedaży

Odpowiedzialne podejście

„Każdy człowiek jest jednostką z własnymi doświadczeniami i mocnymi stronami. Otwartość na różne sposoby myślenia i opinie, zauważanie indywidualności i docenianie jej – to oznacza dla mnie relacje oparte na szacunku”.
Torsten Nienhaus
Kierownik działu sprzedaży

Identyfikacja

„Identyfikacja oznacza dla mnie zaangażowanie na rzecz przedsiębiorstwa całym sercem i duszą, pozytywne prezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz i przekonywanie ludzi”.
André Fleer
Księgowość finansowa

Rozwój

„Przemyślenie, optymalizacja i reorganizacja procesów – zmiany powodują nasz rozwój i pozwalają nam utrzymywać wysoką pozycję na rynku”.
Miriam Koch
Dział personalny
ANSPRECHPARTNER

Interesuje Cię praca w ter Hürne?


Jürgen Bongert

Kierownik działu personalnego

Telefon: +49 2862 701-171
E-mail: [email protected]


Jürgen Bongert


Miriam Koch

Asystent ds. personalnych

Telefon: + 49 2862 701-172
E-mail: [email protected]


Miriam Koch