Polityka prywatnościCieszymy się, że odwiedzasz nas na stronie i interesujesz się naszym przedsiębiorstwem, naszymi produktami i naszymi usługami. Ochrona Twojej sfery prywatnej podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Dlatego poniżej informujemy Cię o gromadzeniu danych anonimowych i osobowych.  


Podmiot odpowiedzialny oraz pytania i sugestie dotyczące ochrony danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jest:  

ter Hürne GmbH & Co. KG  
Ramsdorfer Str. 5   
46354 Südlohn   
Niemcy  
Telefon: +49 28 62 / 7010   

W razie pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych proszę kontaktować się pocztą na podany powyżej adres z dopiskiem „c/o Abteilung Datenschutz” lub na adres e-mail:
datenschutz@terhuerne.comINFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

W ramach przetwarzania danych na nasze zlecenie zewnętrzni usługodawcy creoline GmbH, 48341 Altenberge oraz SHOPMACHER eCommerce GmbH & Co. KG, 48712 Gescher realizują usługi hostingu i prezentowania stron internetowych. Służy to dbaniu o nasz, przeważający w ramach wyważenia interesów, uzasadniony interes w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wszystkie dane, które są gromadzone w opisany poniżej sposób w ramach korzystania z tej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach, są przetwarzane na serwerach firmy creoline. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w opisanych tutaj sytuacjach.


Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się zasadniczo tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.  


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na realizację procesów przetwarzania danych osobowych, wówczas podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  

Podczas przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także procesów przetwarzania niezbędnych do realizacji czynności przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W sytuacji gdy konieczność przetwarzania danych osobowych wynika z niezbędnego dla życia interesu osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub podmiotu trzeciego, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem wymienionym jako pierwszy, wówczas podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Usuwanie danych i okres przechowywania  

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub zostają zablokowane, gdy osiągnięty zostanie cel ich przechowywania. Ponadto blokada może nastąpić wówczas, gdy jest ona przewidziana przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach zgodnych z prawem unijnym, a którym podlega podmiot odpowiedzialny. Blokada lub usunięcie danych następuje także wówczas, gdy upłynie termin wyznaczony w wymienionych normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub realizacji umowy.  


Cele przetwarzania danych przez podmiot odpowiedzialny i podmioty trzecie 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko do celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności. Nie następuje przekazanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione. Dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim tylko wówczas, gdy:  

  1. użytkownik wyraźnie udzielił na to zgody,  
  2. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy z użytkownikiem,  
  3. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zobowiązania prawnego,  
  4. przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony uzasadnionego interesu i nie istnieje powód do założenia, że użytkownik ma przeważający, podlegający ochronie interes w nieprzekazywaniu jego danych. 


Pliki cookie  

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji w przeglądarce czyli po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty (stałe pliki cookie). W ustawieniach plików cookie w swojej przeglądarce można sprawdzić, przez jaki okres pliki cookie są przechowywane. Istnieje możliwość dokonania ustawień przeglądarki, tak aby pojawiał się komunikat o zapisywaniu plików cookie oraz możliwość decydowania o zapisywaniu poszczególnych plików cookie lub o odrzucaniu plików cookie w określonych sytuacjach lub zawsze. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, w którym znajdziesz informacje na temat możliwości zmiany ustawień plików cookie. Informacje te dla poszczególnych przeglądarek są dostępne pod następującymi linkami:

Apple Safari 

Brave

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Opera

Oczywiście istnieje możliwość korzystania z naszej strony internetowej bez plików cookie. Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych akceptują pliki cookie. Stosowanie plików cookie można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia przeglądarki. W tym celu należy skorzystać z funkcji pomocy w swojej przeglądarce internetowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zmienić te ustawienia. Informujemy, że w razie wyłączenia stosowania plików cookie niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne.


Newsletter 

Na podstawie wyraźnie udzielonej zgody użytkownika regularnie wysyłamy newsletter lub porównywalne informacje pocztą elektroniczną na podany przez użytkownika adres e-mail.  

Aby otrzymywać newsletter, wystarczy podać swój adres e-mail. Dane podane przez użytkownika podczas zapisywania się na subskrypcję naszego newslettera są wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Abonenci mogą być także informowani pocztą elektroniczną o sprawach istotnych dla usługi lub rejestracji (przykładowo zmiany oferty newslettera lub sprawy techniczne).

W celu skutecznej rejestracji konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail. Aby zweryfikować, czy rejestracji rzeczywiście dokonuje właściciel adresu e-mail, stosujemy procedurę „double opt-in”. W tym celu protokołujemy zamówienie newslettera, wysyłkę maila potwierdzającego i wpłynięcie wymaganej odpowiedzi. Inne dane nie są gromadzone. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera i nie są przekazywane osobom trzecim.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych i ich wykorzystanie w celu wysyłki newslettera. Każdy newsletter zawiera odpowiedni link w tym celu. Ponadto użytkownik może w każdej chwili wyrejestrować się bezpośrednio na tej stronie internetowej lub przekazać nam swoje życzenie na dane kontaktowe podane na początku niniejszej polityki prywatności.


Formularz kontaktowy 

Poprzez skontaktowanie się z nami w związku z jakimkolwiek pytaniem pocztą elektroniczną lub przez formularz kontaktowy dobrowolnie udzielasz nam zgody w ramach nawiązania kontaktu. W tym celu wymagane jest podanie ważnego adresu e-mail. Służy on do przypisania zapytania, a następnie odpowiedzi na nie. Podanie pozostałych informacji jest opcjonalne. Informacje podane przez użytkownika są zapisywane w celu obsługi zapytania oraz ewentualnych pytań dodatkowych. Po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika dane osobowe są usuwane.  


Studio projektowania wnętrz – wczytanie własnych zdjęć

Jeżeli korzystasz z naszej usługi „moje pomieszczenie” w studiu projektowania wnętrz i wczytujesz swoje własne zdjęcia, pamiętaj, aby wczytywać tylko zdjęcia, które nie zawierają danych osobowych (np. osoby w pomieszczeniu).  Nie wczytuj zdjęć, na których są osoby!

Abyśmy mogli przeprowadzić automatyczną edycję Twoich zdjęć i zaoferować Ci nasze usługi, zdjęcia muszą zostać umieszczone na naszych serwerach. Umożliwi Ci to także dostęp do Twoich zdjęć w późniejszym czasie. Jeżeli w ciągu 30 dni użytkownik nie będzie korzystał ze swoich zdjęć, z reguły są one usuwane. Istnieje także możliwość, iż będziemy przechowywać poszczególne zdjęcia przez ograniczony czas w celu testowania i optymalizacji naszego algorytmu rozpoznawania. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, usuń  wczytane zdjęcia z naszej aplikacji bezpośrednio po skorzystaniu z niej.


Szukanie sklepu – stosowanie Map Google w celu udostępnienia możliwości szukania w pobliżu 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Mapy Google (API) firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Mapy Google to usługa internetowa służąca do prezentacji interaktywnych map, aby przedstawiać informacje geograficzne w postaci wizualnej. 

Po otwarciu strony, na której umieszczona jest mapa serwisu Mapy Google, informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej (np. adres IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Następuje to niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z konta w serwisie Google i jest na nim zalogowany, czy nie ma on takiego konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w serwisie Google, jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta. Aby uniemożliwić przyporządkowanie danych do profilu użytkownika w serwisie Google, należy się wylogować przed naciśnięciem przycisku. Firma Google przechowuje dane użytkowników (także niezalogowanych) w formie profili użytkowników i analizuje je. Gromadzenie, przechowywanie i analiza następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu firmy Google w wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy, prowadzeniu badań rynkowych i/lub dostosowanej do potrzeb prezentacji stron internetowych Google. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się do firmy Google.
Firma Google LLC z siedzibą w USA jest objęta certyfikatem unijnego programu ochrony danych Tarcza Prywatności, który gwarantuje przestrzeganie poziomu ochrony danych obowiązującego w UE.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na przekazywanie w przyszłości Twoich danych do Google w ramach korzystania z Map Google, istnieje także możliwość całkowitego wyłączenia usługi internetowej Mapy Google poprzez wyłączenie obsługi JavaScript w przeglądarce. Usługa Mapy Google i tym samym wyświetlanie mapy na tej stronie internetowej zostanie w ten sposób zablokowane.
Warunki korzystania z serwisu Google są dostępne na stronie  https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , dodatkowe warunki korzystania z Map Google podano na stronie  https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html 
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Map Google podano na stronie internetowej firmy Google („Polityka prywatności Google”):  
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Wtyczki YouTube
W razie udzielenia zgody przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na tej stronie internetowej stosowane są treści podmiotów zewnętrznych. Treści te są udostępniane przez Google („dostawca”). YouTube to oferta firmy Google Ireland Limited, zarejestrowanej i prowadzonej według prawa irlandzkiego spółki z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de).
W przypadku umieszczonych na naszej stronie filmów YouTube aktywne jest ustawienie rozszerzonej ochrony danych. Oznacza to, że serwis YouTube nie gromadzi ani nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach strony internetowej, chyba że użytkownik odtworzy film.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez dostawców, a także związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej użytkownika podano w polityce prywatności Google.


Facebook, Youtube, Instagram i Pinterest  
Nasza obecność w sieciach społecznościowych i na platformach internetowych służy lepszej i aktywnej komunikacji z naszymi klientami i osobami zainteresowanymi. Informujemy tam o naszych produktach, przedsiębiorstwie i aktualnych promocjach.
Podczas wizyty w naszych serwisach w mediach społecznościowych możliwe jest automatyczne gromadzenie i zapisywanie danych użytkownika do celów badań rynkowych i reklamowych. Na podstawie tych danych opracowywane są tzw. profile użytkowników z użyciem pseudonimów. Profile te są wykorzystywane m.in. w celu prezentowania na platformach i poza nimi ogłoszeń reklamowych potencjalnie odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. W tym celu z reguły na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczane są pliki cookie. W plikach cookie zapisywane jest zachowanie użytkowników oraz ich zainteresowania. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to dbaniu o nasz, przeważający w ramach wyważenia interesów, uzasadniony interes w optymalnym przedstawieniu naszej oferty i efektywnej komunikacji z klientami i osobami zainteresowanymi. Jeżeli operatorzy platform mediów społecznościowych przedstawiają prośbę o wyrażenie zgody (zaakceptowanie) przetwarzania danych, np. w formie pola wyboru, podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Jeżeli wymienione platformy mediów społecznościowych mają swoją siedzibę główną w USA, wówczas obowiązują następujące zasady: W przypadku USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Odnosi się ona do Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dla określonego przedsiębiorstwa jest dostępny na stronie https://www.privacyshield.gov/list.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystania danych przez dostawców na ich stronach oraz możliwość kontaktu i związane z tym prawa użytkownika i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej użytkownika, w szczególności możliwości sprzeciwu (opt-out), podano w zalinkowanej polityce prywatności każdego z dostawców. 
Możliwość sprzeciwu (opt-out):


Google (Universal) Analytics do analizy internetowej
W celu analizy internetowej ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google (Universal) Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Ireland Limited, zarejestrowanej i prowadzonej według prawa irlandzkiego spółki z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Służy to dbaniu o nasz, przeważający w ramach wyważenia interesów, uzasadniony interes w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, np. pliki cookies. Automatycznie gromadzone informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Aktywowanie anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej powoduje skrócenie adresu IP przed przekazaniem go w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Jeżeli informacje są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska spółka Google LLC jest objęta certyfikatem w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat jest dostępny tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską opracowano odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw objętych certyfikatem w ramach Tarczy Prywatności.
Użytkownik może zablokować zapisywanie danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym adresem:  
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


----------------

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod podanymi danymi kontaktowymi możesz skorzystać ze swoich praw zgodnie z art. 12 do 23 RODO:  

  • Informacje o Twoich danych, które zapisujemy i przetwarzamy,
  • Sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych,
  • Usunięcie Twoich danych, które są u nas zapisane,
  • Ograniczenie przetwarzania danych, o ile nie wolno nam usunąć Twoich danych ze względu na zobowiązania ustawowe,
  • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez nas oraz
  • Prawo do przenoszenia danych, o ile otrzymaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych lub została przez Ciebie zawarta umowa z nami.

Jeżeli otrzymaliśmy Twoją zgodę, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwy organ nadzorczy dotyczy Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia przepisów. Listę organów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) z adresami podano tutaj:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Zmiana niniejszej polityki prywatności  

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania niniejszej polityki prywatności, aby stale spełniała ona aktualne wymogi prawne oraz aby odzwierciedlać zmiany naszych usług w polityce prywatności, np. w przypadku wprowadzenia nowej usługi. W przypadku Twojej ponownej wizyty obowiązuje nowa polityka prywatności.  


(2020.40)