PRODUCTZOEKER

Impressum


Uitgever:

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5
46354 Südlohn
Duitsland
Tel.: +49 2862 701-0
E-mail: [email protected]

Directie

Bernhard ter Hürne
Erwin ter Hürne

Btw-nummer:

DE 123 788 176

Rechtbank van registratie

HRA 3415 AG CoesfeldAuteursrechten

Inhoud, structuur en idee van deze websites zijn auteursrechtelijk beschermd. De duplicatie van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstgedeelten of fotomateriaal behoeft uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de exploitant.Privacy

Raadpleeg onze privacyverklaring.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een hiaatloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Van het gebruik van de, in het kader van de colofon-verplichting, gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toesturen van reclame- en informatiemateriaal, waar niet uitdrukkelijk om werd verzocht, wordt hierbij uitdrukkelijk afstand genomen. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van het toesturen van ongewenst reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-mails.


Verantwoordelijke instantie in de zin van de privacywetgeving, met name de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5
46354 Südlohn
Duitsland
Telefoon: +49 28 62 / 7010
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over het onderwerp privacy, kunt u schriftelijk contact opnemen via bovenstaand adres met de aanvulling “c/o Abteilung Datenschutz“, of via: [email protected].


Inhoud van de website

Wij wijzen u erop dat de informatie op onze website zorgvuldig wordt gecontroleerd op foute bronnen. Daarom wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de teksten, informatie en gegevens, zodat de aansprakelijkheid voor mogelijk foutieve informatie is uitgesloten.