PRODUCTZOEKER

PrivacybeleidWe zijn blij met uw websitebezoek en daarmee voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze dienstverlening. We hebben de bescherming van uw privacy tijdens het gebruik van onze website hoog in het vaandel. Daarom informeren wij u hieronder graag over het verzamelen van anonieme en persoonlijk gegevens.  


Verantwoordelijke instantie en vragen en opmerkingen over de privacy

Verantwoordelijke instantie in de zin van de privacywetgeving, met name de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:  

ter Hürne GmbH & Co. KG  
Ramsdorfer Str. 5   
46354 Südlohn   
Duitsland  
Telefoon: +49 28 62 7010   

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over het onderwerp privacy, kunt u schriftelijk contact opnemen via bovenstaand adres met de aanvulling “c/o Abteilung Datenschutz“, of via:
[email protected]ALGEMENE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Als onderdeel van een verwerking namens ons leveren de externe providers creoline GmbH, 48341 Altenberge, en SHOPMACHER eCommerce GmbH & Co. KG, 48712 Gescher diensten ten behoeve van hosting en websitepresentatie. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging in een correcte weergave van ons aanbod, artikel 6, punt 1, lid f AVG. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren, zoals hieronder wordt beschreven, worden verzameld, worden verwerkt op creoline servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het hier uitgelegde kader.


Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

We verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers in principe alleen wanneer dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te kunnen bieden. Het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig, alleen na goedkeuring van de gebruiker. Een uitzondering geld in gevallen waarin een voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.  


Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens 

Voor zover wij toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonlijke gegevens, is artikel 6, lid 1 sub a van de Europese Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens.  

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het nakomen van een overeenkomst waarvan betrokkene de contractpartij is, is artikel 6, punt 1, lid b, AVG de wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Wanneer verwerking van persoonlijke gegevens nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting, waaraan ons bedrijf gehouden is, is artikel 6, lid 1, sub c DSGVO de wettelijke basis.

In het geval dat vitale belangen van betrokkene of een andere natuurlijke persoon verwerking van persoonlijke gegevens vereisen, is artikel 6, lid 1, sub d DSGVO de wettelijke basis.

Wanneer verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van betrokkenen niet opwegen tegen voornoemd belang dan is artikel 6, lid 1, sub f DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking.


Verwijdering van gegevens en opslagduur  

De persoonlijke gegevens van betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden wanneer hierin door de Europese en nationale wetgevers is voorzien in Europese voorschriften, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn is verstreken, mits er geen sprake is van een verdere opslag van de gegevens ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.  


Doelen van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en deren 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere doeleinden dan de hier vermelde, vindt niet plaats. Wij dragen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden over, wanneer:  

  1. u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven,  
  2. de verwerking nodig is voor het afhandelen van een overeenkomst met u,  
  3. de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting,  
  4. de verwerking nodig is voor de bescherming van legitieme belangen er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens niet openbaar te maken. 


Cookies  

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer achter en maken het ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies). U haalt de betreffende opslagduur uit het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser gaat verschillend om met het beheer van de cookie-instellingen. Dit wordt in het help-menu van elke browser beschreven, waarin u ook wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen. Die vindt u voor de betreffende browser onder de volgende links:

Apple Safari 

Brave

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Opera

Natuurlijk kunt u onze website in principe ook zonder cookies bekijken. Internet-browsers zijn vaak zo ingesteld, dat ze cookies accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijden deactiveren via de instellingen van uw browser. Maak hiervoor gebruik van de helpfunctie van uw internetbrowser, voor informatie over hoe u deze instellingen kunt veranderen. Houd er rekening mee dat enkele functies van onze website mogelijk niet werken, wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.


Nieuwsbrief 

Op basis van uw uitdrukkelijk gegeven toestemming sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.  

Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen is het verstrekken van uw e-mailadres voldoende. Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld veranderingen van het aanbod van de nieuwsbrief of technische bijzonderheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren dat een aanmelding daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is gedaan, maken we gebruik van het “Double-Opt-in”-proces. Hiervoor registreren we de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van de gevraagde reactie. Meer gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet aan derden doorgegeven.

De toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken. U vindt hiertoe in elke nieuwsbrief een dienovereenkomstige link. Daarnaast kunt u zich ook te allen tijde rechtstreeks afmelden op deze website, of uw verzoek aan ons doorgeven via de contactmogelijkheid die u aan het begin van dit privacybeleid vindt.


Contactformulier 

Wanneer u met betrekking tot vragen per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt, geeft u ons voor het opnemen van contact met u uw vrijwillige toestemming. Hiervoor is het verstrekken van een geldig e-mailadres nodig. Dit dient voor de toewijzing van het verzoek en de daaropvolgende beantwoording daarvan. Het verstrekken van andere gegevens is optioneel. De door u verstrekte gegevens worden voor het verwerken van het verzoek gebruikt en voor eventuele vervolgvragen opgeslagen. Na het afronden van het door u gedane verzoek worden de persoonlijke gegevens verwijderd.  


Woonruimte studio - eigen foto’s uploaden

Wanneer u gebruikmaakt van onze service “mijn ruimte” in de ruimteplanner en eigen foto’s uploadt, moet u erop letten dat er alleen foto’s worden gebruikt die geen persoonlijke gegevens bevatten (bijv. personen in de ruimte).  Gelieve geen foto’s met personen te uploaden!

Om de geautomatiseerde verwerking van uw foto’s uit te kunnen voeren en u onze fotoservice aan te kunnen bieden, moeten de foto’s worden overgedragen naar onze servers. Daarnaast kunt u daardoor ook op een later tijdstip terugkomen op de foto’s. Na een periode van 30 dagen waarin de foto’s niet worden gebruikt, worden ze meestal verwijderd. Verder is het mogelijk dat wij individuele foto’s gedurende een gelimiteerde periode opslaan om ons herkenningsalgoritme te trainen en te verbeteren. Wanneer u het daarmee niet eens bent, verwijdert  u de geüploade foto’s in onze applicatie onmiddellijk na gebruik.


Dealerzoeker - Gebruik van Google Maps voor het aanbieden van een zoekopdracht in de buurt 

We maken op onze website gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Maps is een webservice voor de weergave van interactieve (land)kaarten, om geografische informatie visueel weer te geven. 

Al bij het openen van de betreffende subpagina’s waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd worden gegevens over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) aan servers van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u het toewijzen met uw profiel bij Google niet wenst, moet u voor het activeren van de knoppen uitloggen. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) als gebruikersprofiel op en evalueert ze. Het verzamelen, opslaan en het evalueren vinden plaats volgens artikel 6, nummer 1, lid f, AVG op basis van de legitieme belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde ontwerp van de Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, om dit recht uit te kunnen oefenen moet u contact opnemen met Google.
Google LLC dat in de USA is gevestigd is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming, “Privacy Shield”, waarin het naleven van de in de EU geldende gegevensbeschermingsniveaus worden gewaarborgd.
Wanneer u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google als onderdeel van het gebruik van Google Maps, kunt u de Google Maps-webservice ook volledig deactiveren door de JavaScript-applicatie in uw browser uit te schakelen. Dan kan er geen gebruik meer worden gemaakt van Google Maps en daarmee ook niet van de kaartweergave op deze website.
De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u bekijken onder https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html 
Uitvoerige informatie over privacy in combinatie met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google („Google Privacy Policy“): 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


YouTube video plug-ins
Op deze website is, voor zover u ons daarvoor toestemming hebt verleend volgens artikel 6, nummer 1, pagina 1, lid a AVG, inhoud van derden geïntegreerd. Deze inhoud wordt door Google beschikbaar gesteld (”Aanbieder”). YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, een vennootschap opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).
Bij video’s van YouTube die op onze website zijn geïntegreerd, is de uitgebreide privacy-instelling geactiveerd. Dat betekent dat er geen informatie van websitebezoekers bij YouTube wordt verzameld en opgeslagen, tenzij ze de video afspelen.
Het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de provider en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Google.


Facebook, YouTube, Instagram en Pinterest  
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms si voor een betere en actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. We informeren daar over onze producten, het bedrijf en lopende speciale acties.
Bij het bezoek aan onze online-aanwezigheden op sociale media kunnen uw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeken en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met gebruikmaking van pseudoniemen zogenaamde gebruikersprofielen gemaakt. Die kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platformen te tonen, die mogelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden meestal cookies op uw computer gebruikt. In deze cookies wordt het gedrag en de interesses van de bezoeker opgeslagen. Dit dient volgens artikel 6, nummer 1, lid f AVG voor de bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Wanneer u door de exploitanten van het betreffende sociale media platform om een toestemming (akkoordverklaring) wordt gevraagd met betrekking tot de verwerking van gegevens, bijv. met behulp van een selectievakje, is de wettelijke basis van deze gegevensverwerking artikel 6, nummer 1, lid a, AVG.
Wanneer voornoemde sociale media platforms hun hoofdkantoor in de USA hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor de VS. Deze valt terug op het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kunt u hier https://www.privacyshield.gov/list inzien.
De gedetailleerde informatie over verwerking en gebruik van de gegevens door de providers op hun websites en een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy in dit verband, met name mogelijkheden tot bezwaar (Opt-Out) vindt u onder de links naar het privacybeleid van de provider. 
Mogelijkheid tot bezwaar (Opt-Out):


Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, een vennootschap opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, artikel 6, punt 1, lid f, AVG. Google (Universal) Analytics gebruikt methodes, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt, bijvoorbeeld cookies. De automatische verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Door activering van IP-anonimisering op deze website, wordt daarbij het IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat, als onderdeel van Google Analytics, wordt verzonden door uw browser wordt in principe niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de USA, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: Vanwege deze overeenkomst tussen de USA en de Europese commissie heeft laatstgenoemde een adequaat niveau van privacy ingesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
U kunt de verzameling van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door op de volgende link te klikken en de daar beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


----------------

Uw rechten als betrokkene

U kunt te allen tijden de volgende rechten uitoefenen in het kader van artikel 12 tot 23 AVG via de contactgegevens van onze functionaris inzake gegevensbescherming:  

  • informatie voer uw bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking daarvan,
  • rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens,
  • verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens,
  • beperking van de verwerking van de gegevens, wanneer we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
  • bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en
  • gegevensoverdraagbaarheid, mits u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons heeft gesloten.

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven kunt u deze te allen tijd intrekken voor de toekomst.

U kunt te allen tijde bezwaar indienen bij de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit De voor u verantwoordelijke toezichthoudende activiteit hangt af van de provincie van uw woonplaats, uw werk of van de vermeende overtreding. U vindt een lijst met toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare ruimte) vindt u onder: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Wijziging van ons privacybeleid  

We behouden ons voor om dit privacybeleid aan te passen zodat het altijd overeenkomt met de actuele wettelijke vereisten of om wijzigingen van onze dienstverlening in het privacybeleid te implementeren, bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe dienstverlening. Bij uw volgende bezoek geldt dan het nieuwe privacybeleid.  


(2020-40)